KONFIGURATION - RTS styrning Somfy

RTS - Radiostyrning

Ovan presenteras några förslag på utformning av ett komplett styrsystem för vanligaste solskyddsprodukter.

Styrning sker med hjälp av radiovågor

!