KOMPONENTER

Kabelstyrning 230 V AC

För att den inbyggda motorn skall kunna manövreras på ett bekvämt sätt, krävs det ett lämplig typ av styrdon.

Ovan presenteras komponenter som är avsedda för olika typer av styrning av den inbyggda motorn.

För att veta vilka komponenter som behövs, kan det vara bra att ha klart för sig vilken KONFIGURATION man önskar.

Viktigt !

tomt
Du kan koppla in enbart EN motor till varje strömbrytare / styrenhet.

Vid manövrering av AC motorer uppstår det en del sk. "backströmmar" som kan göra att motorerna kan skada varandra om dem kopplas tillsammans till en och samma strömbrytare.

Därför skall du använda RELÄ-BOXAR när du vill koppla ihop flera motorer på ett billigaste möjliga sätt.
!