KOMPONENTER - Direktstyrning via kabel 24V DC


För att den inbyggda motorn skall kunna manövreras på ett bekvämt sätt, krävs det ett lämplig typ av styrdon.

Nedan presenteras komponenter som är avsedda för olika typer av styrning av den inbyggda motorn.

För att veta vilka komponenter som behövs, kan det vara bra att ha klart för sig vilken KONFIGURATION man önskar.

!