Kabelbunden timer med solstyrning för flera grupper av 24V DC motorer

Nedan finner alla ingående komponenter för den aktuella konfigurationen.

Beroende på storleken på ditt projekt, beställer du lämpligt antal komponenter
!