FUNKTION

myggnät, insektsnät

 

Funktionsbeskrivning

tomruta ren

Dra ner myggnät för att stänga ute insekter

Insektskassetten manövreras manuellt genom att dra bottenlisten neråt tills låsmekanismen längst ner tar tag i listen och låser den i nedre position.

Myggnät kan enkelt låsas i nedre läge

För att dra upp nätet igen, vinklar du bara försiktigt på bottenlisten, så att låsanordningen  släpper taget och rullar sedan försiktigt uppåt.

 

 

!