MONTERING

ikon_avdelning_montering
myggnät, insektsnät

Du monterar kassetten och skenorna på ett enkelt sätt med hjälp av ett par skruvar och eventuellt dubbelhäftande tejp.

Eftersom kassetten är måttanpassad, trycker du bara in den på plats där den skall passa exakt och sedan säkrar den med ett par skruvar mot fodret runt fönstret.

!