8./ VIKTIGT !

Montering av rullgardiner med fjädermekanism 080

Våra rullgardiner är utrustade med fjädermekanism som möjliggör två typer av montering:

Alternativ: 1./ Frihängande montering, där tyget hänger fritt och blockeras i önskat läge genom spärrfunktionen i mekanismen (Standard)

Alternativ: 2./ Läge med konstant fjäderspänning, där tyget hålls nere med hjälp av sidokrokar medan fjädern spänner upp duken hela tiden..(t.ex.montering på en dörr som öppnas ofta).

Du väljer själv önskat arbetssätt genom att se till att den lilla pilen som är präglat på mekanismens sida: Pekar rakt NERÅT för frihängande montering enligt alternativ: 1 ovan (Standard) Pekar rakt UPPÅT för montering med konstant fjäderspänning enligt alt.2 ovan

Montering av rullgardiner med fjädermekanism 081                                  Montering av rullgardiner med fjädermekanism 082

!