Pilen ner_h200

8./ VIKTIGT !

Våra rullgardiner är utrustade med fjädermekanism som möjliggör två typer av montering:

Alternativ: 1./ Frihängande montering, där tyget hänger fritt och blockeras i önskat läge genom spärrfunktionen i mekanismen (Standard)

Alternativ: 2./ Läge med konstant fjäderspänning, där tyget hålls nere med hjälp av sidokrokar medan fjädern spänner upp duken hela tiden..(t.ex.montering på en dörr som öppnas ofta).

Du väljer själv önskat arbetssätt genom att se till att den lilla pilen som är präglat på mekanismens sida: Pekar rakt NERÅT för frihängande montering enligt alternativ: 1 ovan (Standard) Pekar rakt UPPÅT för montering med konstant fjäderspänning enligt alt.2 ovan

pine pekar ner mot golver = fjädern stannar automatiskt nere                                  pilen pekar uppåt = stoppfunktionen är AVAKTIVERAD och fjädern förblir uppspänd hela tiden.