Måttagning Lutande Typ: VA och: VB

Att ta mått för denna typ av montage (lutande skena) krävs det lite mer av dig. Men det är fullt möjligt att genomföra om du först förbereder för måttagning enligt vad som visas på bilden nedan.

 Måttagning av lutande lamellgardin info 01
 • Till hjälp behöver du ett par större spikar som du fäster på den plats där du vill att skenan börjar / slutar.
 • Observera att skenan bör vara placerad minst: 50mm ovanför fönstret ! (För att väghållarna skall få plats!)
 • Tag en bit snöre och fäst det på spiken så att du får möjlighet att se hur lamellerna kommer löpa längst med fönstret.
 • Sätt fast något föremål längst ned på snöret för att sträcka på snöret.
 •  Måttagning av lutande lamellgardin info 02

  VIKTIGT !

  Beräkna lutning för din lamellgardin enligt följande formel :  (A-B) / C < 1

  Det värde du får fram får inte vara större än: 1,00 för att gardinen skall kunna levereras (detta motsvarar skenans lutning på 45 grader)

   

   När du fått spikarna / snören utplacerade på lämpligt avstånd, så att du kan se att gardinen kommer att täcka den yta du önskar, mäter du och antecknar noggrant alla mått enligt nedan.

   Måttagning av lutande lamellgardin info 03

   Bilden visar varför skenan hamnar ca: 50mm från fönstret vid väggmontage. Den böjda delen som skruvas fast mot väggen måste få tillräckligt med plats.

   Måttagning av lutande lamellgardin info 04

   Uppe i hörnen / toppen möts båda skenorna.Här är det viktigt att kunna: "se" var skenorna kommer att mötas.

   Måttagning av lutande lamellgardin info 05

   En färdigmonterad skena kan se ut som på denna bilden.

   Måttagning av lutande lamellgardin info 06  

  Tack vare att skenan hänger ovanför fönstret, hamnar "den döda vinkeln" (där solen kan tränga igenom)också  precis ovanför fönstret vilket ger bäst täckning av glasytan.

  !