Träpersienner 25 mm

OBS! Denna monteringstyp är endast möjlig för 25 mm persienner.

Träpersienner 50 mm är inte lämpliga att monteras på detta sätt.

Träpersienner 25mm måttagning för monterin inom glasrutan

!