Måttagning för montering "inom glasrutan"

Träpersienner  25 mm

OBS ! Denna monteringstyp är ENDAST möjlig för: 25 mm persienner.

Träpersienner 50 mm är inte lämpliga att monteras på detta sätt.

Träpersienner 25mm måttagning för monterin inom glasrutan
!