Måttagning för montering "i glasrutan"

Träpersienner  25 mm

OBS ! Denna monteringstyp är ENDAST möjlig för: 25 mm persienner.

Träpersienner 50 mm är inte lämpliga att monteras på detta sätt.