Montering med Twist-beslag (Universalbeslag)

Träpersienner 50 mm

Twist-beslag för träpersienner tillåter tak-montage eller väggmontage. Monteringen är enkel, då man först skruvar fast beslagen och sedan lyfter in persiennen på plats och sedan låser fast genom att vrida låsanordningen med tummen.

1./ Försök att välja rätt ställe på persiennens övre list där lås-mekanismen kan skjutas i låst läge utan att det ta i på några delar inuti persiennen.

2./ Mät avståndet från kanten där beslagen skall sitta lämpligast utan att det tar emot på delar inuti persiennen.

3./ Märk ut rätt avstånd från kanten att sätta beslagen på.

4./ Förborra gärna och skruva fast beslagen med två skruvar. Obs" Medföljande skruvar lämpar sig för montering i hårt trä. För gips, betong, porösa material etc måste du se till att skaffa rätt sorts skruvar och eventuellt även pluggar som är anpassade för ändamålet.

5./ Lyft upp persiennen i beslagen underifrån och håll kvar med handen.

6./ Tryck in lås-vingen för att låsa persiennen i beslagen. Kontrollera att det verkligen gick att låsa ordentligt.Om du inte kan trycka in lås-vingen hela vägen så betyder det att det tar emot inuti persiennen och då måste du ta ner persiennen och flytta på beslagen till annat lämpligare läge.

Häng upp den medföljande front-täcklisten på den främre delen av persiennens överlist.

 

Front-täcklisten hänger med hjälp av krokar kombinerade med små neodym magneter.

 

 Front-täcklist kan beställs i bredd exakt som den övre listen eller lite bredare om man önskar det.

 NU återstår det att hänga linknopparna och ifall du valt reglage med vridpinne så skall pinnen hängas upp i mekanismens krok.

Klart , så här kan det se ut :-)

 Den främre front-täcklisten i trä med matchande färg döljer metallkassetten.