Montering med Twist-beslag (Universalbeslag)

Träpersienner 50 mm

Twist-beslag för träpersienner tillåter tak-montage eller väggmontage. Monteringen är enkel, då man först skruvar fast beslagen och sedan lyfter in persiennen på plats och sedan låser fast genom att vrida låsanordningen med tummen.

Montering Träpersienner 50 mm steg 001

1./ Försök att välja rätt ställe på persiennens övre list där lås-mekanismen kan skjutas i låst läge utan att det ta i på några delar inuti persiennen.

Montering Träpersienner 50 mm steg 002

2./ Mät avståndet från kanten där beslagen skall sitta lämpligast utan att det tar emot på delar inuti persiennen.

Montering Träpersienner 50 mm steg 003

3./ Märk ut rätt avstånd från kanten att sätta beslagen på.

Montering Träpersienner 50 mm steg 004

4./ Förborra gärna och skruva fast beslagen med två skruvar. Obs" Medföljande skruvar lämpar sig för montering i hårt trä. För gips, betong, porösa material etc måste du se till att skaffa rätt sorts skruvar och eventuellt även pluggar som är anpassade för ändamålet.

Montering Träpersienner 50 mm steg 005

5./ Lyft upp persiennen i beslagen underifrån och håll kvar med handen.

Montering Träpersienner 50 mm steg 006

6./ Tryck in lås-vingen för att låsa persiennen i beslagen. Kontrollera att det verkligen gick att låsa ordentligt.Om du inte kan trycka in lås-vingen hela vägen så betyder det att det tar emot inuti persiennen och då måste du ta ner persiennen och flytta på beslagen till annat lämpligare läge.

Montering Träpersienner 50 mm steg 007

Häng upp den medföljande front-täcklisten på den främre delen av persiennens överlist.

Montering Träpersienner 50 mm steg 008 

Front-täcklisten hänger med hjälp av krokar kombinerade med små neodym magneter.

Montering Träpersienner 50 mm steg 009 

 Front-täcklist kan beställs i bredd exakt som den övre listen eller lite bredare om man önskar det.

Montering Träpersienner 50 mm steg 010

 NU återstår det att hänga lintofsar och ifall du valt reglage med vridpinne så skall pinnen hängas upp i mekanismens krok.

Montering Träpersienner 50 mm steg 011

Klart , så här kan det se ut

Montering Träpersienner 50 mm steg 012

 Den främre front-täcklisten i trä med matchande färg döljer metallkassetten.

!