Montering Persienner med PC-ögla

Här visar vi hu man monterar en frihängande persienn med PC-ögla och tak-beslag

Anmärkning :  Var god bortse från utseendet på monteringsbeslag som visas på nedanstående bilder då dessa visar upp en äldre modell.

 

Montering Persienner PC_00_B400.JPG

Du kan alltid flytta PC öglan till rätt läge. Persiennlina skall löpa genom öppningen.

Montering Persienner PC_02_B400.JPG

Hitta en plats på persiennen där beslagen kan sitta obehindrat.

Montering Persienner PC_03_B400.JPG

Mät avståndet från kanten...

Montering Persienner PC_04_B400.JPG

Märk ut ställen där beslagen skall sitta.

05 skruva fast beslagen b400.jpg

Förborra gärna med lämplig borr.1-2 mm borr beroende på skruvdimension och material.

Skruva sedan fast beslagen med lämpliga skruvar som passar till underlaget.

Montering Persienner PC_07_B400.JPG

Lyft in persiennen i beslagen. Börja med bakkanten närmast glaset och vinkla sedan upp framsidan på plats

Montering Persienner PC_08_B400.JPG

Vrid vingen till vänster för att låsa persiennen.

Montering Persienner PC_09_B400.JPG

Nu är persiennen låst och säkrad.

Montering Persienner PC_13_B400.JPG

Koppla ihop vridstången med wire som kommer ut ur persiennen. Säkra genom att dra plasthylsan över kopplingen.

skruva fast hållaren för vridstången.JPG

Skruva fast stånghållaren på lämplig höjd.

11_Skruva fast linlåset.jpg

Skruva fast linlåset

tryck in vridstången på plats.JPG
Stoppa in vridstången i stång-hållaren och montera lintofsen på linan. Klart !
!