Montering Frihängande persienner

Nedan presenteras steg för steg hur montering av en vanlig frihängande (utanpåliggande) - persienner går till.

01 . / Hitta en plats på persiennen där beslagen kan sitta utan förhinder.

Montering 25 mm persienner med takbeslag 

02. / Kolla så att beslagen kan vridas till låst läge utan problem.

Montering 25 mm persienner med takbeslag

03. / Märk ut platser där beslagen skall monteras på fönstret.

Montering 25 mm persienner med takbeslag

04. / Skruva fast beslag med skruv. Förborra gärna med ett litet borr 1,0-1,5 mm för att förhindra sprickor.Du bestämmer själv avståndet från glasrutan, men lämna helst minst 2-3 mm mellanrum.

Montering 25 mm persienner med takbeslag

05. / Se till att lämna beslagen i öppet läge. (Lås-vingen skall peka rakt ut från fönstret)

Montering 25 mm persienner med takbeslag

06. / Lyft in persiennen på plats. Se till att du får in bakkanten först på plats...

 Montering 25 mm persienner med takbeslag

07. / Och lyft sedan upp framkanten så att den kommer in i beslagen.

Montering 25 mm persienner med takbeslag

08. / Vrid sedan vingen till vänster så att beslaget greppar inuti persiennen.Persiennen är nu fastlåst på sin plats.

Montering 25 mm persienner med takbeslag

09. / Kroka in vridstången på plats.

 Montering 25 mm persienner med takbeslag

10. / Häng upp lintofsen genom att knyta linan.

!