Montering Mellanglas persienner

Bilderna nedan visar steg för steg hur man monterar en mellanglas persienn.

!
 
01_Borja med att borra snett uppat med en 7mm borr

1. Börja med att borra snett uppåt med en 7mm borr

02_Svang med borren mot insidan av fonstret.jpg

2. Sväng med borren mot insidan av fönstret

10_Placera upphangningsbleck i persiennen

3. Placera upphängnings bleck i persiennen

11_Vrid blecket 90 grader tills den laser

4.Vrid blecket 90 grader tills den låser

11_Se till att linan loper fritt pa insidan av persiennen.jpg

5. Se till att linan löper fritt på insidan av persiennen

12_Sa har skall det INTE SE UT.jpg

6. Sa här får det inte se ut .  Rätta ut linorna vid behov

03_placera snorledaren i halet fran utsidan.jpg

7. Stick in snörledaren i det nedre hålet från utsidan

04_Se till att snorledaren kommer ut pa andra sidan av halet.jpg

8. Se till att snörledaren kommer ut på andra sidan av hålet

05_Tra in persiennlinan igenom snorledaren.jpg

9. Trä in persiennlinan igenom snörledaren

06_For in wiren igenom det ovre halet.jpg

10. För in wiren igenom det övre hålet

07_Wire och lina skall komma ut pa andra sidan.jpg

11. Wire och lina skall komma ut på andra sidan

13_Placera persiennen pa plats.jpg

12. Placera persiennen på plats

14_Skruva eller spika fast persiennen.jpg

13 Skruva eller spika fast persiennen

15_Se till att persiennen inte klamms nar du stanger fonnsterhalvorna.jpg

14. Se till att persiennen inte kläms när du stänger fönsterhalvorna

16_Skruva eller spika fast snorledaren pa framsidan.jpg

15. Skruva eller spika fast snörledaren på framsidan

17_Passa ihop wire och vridstangen.jpg

16. Passa ihop wire och vridstången

18_tryck upp hylsan.jpg

17.Tryck upp hylsan över skarvstället

19_Skruva fast stanghallaren.jpg

18.Skruva fast stånghållaren

20_Tryck in vridstangen pa plats.jpg

19. Tryck in vridstången på plats

21_Skruva fast linlaset.jpg

20. Skruva fast linlåset

21_Skruva fast linlaset.jpg

21. Skruva fast linlåset