Montering Mellanglas persienner

Bilderna nedan visar steg för steg hur man monterar en mellanglas persienn


 
01_Börja med att borra snett uppåt med en 7 mm borr

1. Börja med att borra snett uppåt med en 7mm borr

02_Sväng med borren mot insidan av fönstret.jpg

2. Sväng med borren mot insidan av fönstret

10_Placera upphängningsbleck i persiennen

3. Placera upphängnings bleck i persiennen

11_Vrid blecket 90 grader tills den låser

4.Vrid blecket 90 grader tills den låser

11_Se till att linan löper fritt pa insidan av persiennen

5. Se till att linan löper fritt på insidan av persiennen

12_Så här får det inte se ut

6. Sa här får det inte se ut .  Rätta ut linorna vid behov

03_placera snörledaren i hålet från utsidan

7. Stick in snörledaren i det nedre hålet från utsidan

04_Se till att snörledaren kommer ut på andra sidan av hålet

8. Se till att snörledaren kommer ut på andra sidan av hålet

05_Trä in persiennlinan igenom snörledaren

9. Trä in persiennlinan igenom snörledaren

06_För in wiren genom det övre hålet.jpg

10. För in wiren igenom det övre hålet

07_Wire och lina skall komma ut pa andra sidan.jpg

11. Wire och lina skall komma ut på andra sidan

13_Placera persiennen pa plats.jpg

12. Placera persiennen på plats

14_Skruva eller spika fast persiennen.jpg

13 Skruva eller spika fast persiennen

15_Se till att persiennen inte klämms när du stänger fönsterhalvorna

14. Se till att persiennen inte kläms när du stänger fönsterhalvorna

16_Skruva eller spika fast snörledaren pa framsidan

15. Skruva eller spika fast snörledaren på framsidan

17_Passa ihop wire och vridstången

16. Passa ihop wire och vridstången

18_tryck upp hylsan.jpg

17.Tryck upp hylsan över skarvstället

19_Skruva fast stånghållaren för persiennen

18.Skruva fast stånghållaren

20_Tryck in vridstången på plats

19. Tryck in vridstången på plats

21_Skruva fast linlåset.jpg

20. Skruva fast linlåset

21_Skruva fast linlåset 2

21. Skruva fast linlåset

!