Glasrute-montering

Glasrutemontering_1_H200
16 mm & 15 mm Persienner

Denna typ av montering är avsedd för persienner av typen: 16 och 25 mm.( OBS ! ej 50 mm ! )

Här passar in persiennen exakt över själva glasrutan.

Denna monteringstyp är att föredra i dem flesta fallen.

Kanten på glaslisten (djupet) bör vara minst 10 mm för att monteringen skall kunna ske utan problem. Läs mer om: (Hur du mäter glaslistens djup)

Öppningsbara fönster blir på detta sätt lättare att manövrera, eftersom persiennen monteras närmast glasrutan och inte kommer vara i vägen när du skall greppa fönsterhandtaget.

Dina blommor på fönsterbänken kommer också att få vara ifred då persiennen sitter fast på själva fönsterbågen (bottenlisten hålls på plats t.ex. med hjälp av magneter).

!