Totalmått / Dukmått

Rullgardiner Dukmått och Totalmått
Rullgardiner

Mått: B  skall alltid uppges vid beställningen, vilket är totalmått inklusive hållare/beslag som sitter på respektive sida.

Dukens mått: A blir alltid något smalare än det totala måttet: B och kan räknas ut enligt uppgifter längre ned för respektive typ av rullgardin.

Hållarna  har en längd från vägg : C enligt uppgifter för respektive typ av rullgardiner.

Rullgardiner 19mm MINI - måttinformation

tomruta ren
Rullgardiner 19mm MINI - måttinformation dukmått - totalmått

B - A = 30 mm    (TOTAL-mått = Tygmått + 30 mm) 

C = 36 mm

  • Mer
Observera att skillnaden mellan dukens bredd och den totala bredden är INTE symmetrisk då tygets avstånd från kanten på den sida där reglaget sitter är alltid något större än på andra sidan.

Rullgardiner 25 mm Standard

tomruta ren

B - A = 33 mm     (TOTAL-mått = Tygmått + 33 mm)

C = 55 mm

  • Mer
Observera att skillnaden mellan dukens bredd och den totala bredden är INTE symmetrisk då tygets avstånd från kanten på den sida där reglaget sitter är alltid något större än på andra sidan.

Rullgardiner 32 mm SEMI

tomruta ren

B - D = 35 mm    (TOTAL-mått = Tygmått + 35 mm) 

C = 65 mm

  • Mer
Observera att skillnaden mellan dukens bredd och den totala bredden är INTE symmetrisk då tygets avstånd från kanten på den sida där reglaget sitter är alltid något större än på andra sidan.

Rullgardiner 45 mm PRO med kulkedja

tomruta ren

B - A = 40 mm    (TOTAL-mått = Tygmått + 40 mm) 

C = 70-100 mm (beroende på typ av mekanism)

  • Mer

Observera att skillnaden mellan dukens bredd och den totala bredden är INTE symmetrisk då tygets avstånd från kanten på den sida där reglaget sitter är alltid något större än på andra sidan.

För en 45 mm rullgardin blir därför tygavståndet från hållarens ytterkant ca: 25-26 mm på den sida där mekanismen sitter medan det blir cirka 14-15 mm på den sida som inte har mekanism. 

Rullgardiner 40 mm PRO med MOTOR 24V DC

tomruta ren

B - A = 45 mm    (TOTAL-mått = Tygmått + 45 mm) 

C = 70 mm

  • Mer

Observera att skillnaden mellan dukens bredd och den totala bredden är INTE symmetrisk då tygets avstånd från kanten på den sida där reglaget sitter är alltid något större än på andra sidan.

För en 45 mm rullgardin blir därför tygavståndet från hållarens ytterkant ca: 25-26 mm på den sida där mekanismen sitter medan det blir cirka 14-15 mm på den sida som inte har mekanism. 

!