rullgardiner_montering_fjadermekanism_0404_b200

4./ Spänn upp fjädern (vid behov)

OBSERVERA att du INTE behöver spänna upp fjädern om du kan känna att den är uppspänd redan från fabriken (det är standard)
Det händer dock tyvärr ibland att fjäderns fabriks-uppspänning "släpper" i transporten på grund av vibrationer och stöttar.
När du monterat upp gardinen så känner du om den är uppspänd genom att dra ut den nästan hela vägen ner och kollar sedan om den rullar ihop sig själv hela vägen upp.
Funkar det hela vägen upp, så behöver du inte spänna upp fjädern utan kan gå vidare till nästa sida.
Om den inte "orkar" hela vägen upp, då måste du spänna den enligt beskrivning på denna sida

Montering rullgardin med fjädermekanism a 

Håll i handtaget och börja rulla ut gardinen nedåt.

Montering rullgardin med fjädermekanism b

Rulla ut cirka HALVA längden.

Montering rullgardin med fjädermekanism c

Ta ner rullgardinen från hållarna.

Montering rullgardin med fjädermekanism d

Håll gardinen stadigt med båda händerna och börja rulla upp igen.

Montering rullgardin med fjädermekanism e

Rulla ihop gardinen helt ...

Montering rullgardin med fjädermekanism f

Montera tillbaka gardinen i hållarna.Testa sedan funktionen. Eventuellt kan det behövas lite mer spänning och då får du göra om proceduren en gång till.