3./ Montera Rullgardinen

Montering av rullgardiner med fjädermekanism 030

 

 

 

 

 

 

 

Sätt in rullgardinens ändar på plats i glid-skenorna. Det går att böja skenorna i viss mån utåt för att underlätta monteringenMontering av rullgardiner med fjädermekanism 031

 

Skjut in glid-skenan HALVVÄGS

Montering av rullgardiner med fjädermekanism 032

Montera in andra sidan och skjut in HALVVÄGS

 

!