rullgardiner fjadermontering

3./ Montera Rullgardinen

 

 

 

 

 

 

 

Sätt in rullgardinens ändar på plats i glid-skenorna. Det går att böja skenorna i viss mån utåt för att underlätta monteringenRullgardin med fjäder montering a

 

Skjut in glid-skenan HALVVÄGS !

Rullgardin med fjäder montering b

Montera in andra sidan och skjut in HALVVÄGS !