1./ Märk ut och montera beslag

Rullgardiner FjaderMontering_5_B400

 Märk ut lämplig avstånd mellan beslagen och skruva fast med lämpliga skruvar.

Montering av rullgardiner med fjädermekanism 011

Ditt beställda TOTALMÅTT skall motsvara avståndet mellan beslagens ytter-sidor.

Obs! Du skall välja rätt typ av skruv (samt eventuellt pluggar) beroende på underlaget !

!