Rullgardiner FjaderMontering_5_B400

1./ Märk ut och montera beslag

 Märk ut lämplig avstånd mellan beslagen och skruva fast med lämpliga skruvar.

Montering av rullgardiner med fjädermekanism 011

Ditt beställda TOTALMÅTT skall motsvara avståndet mellan beslagens ytter-sidor.

Obs! Du skall välja rätt typ av skruv (samt eventuellt pluggar) beroende på underlaget !