Rullgardiner FjaderMontering_5_B400

1./ Märk ut och montera beslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märk ut lämplig avstånd mellan beslagen och skruva fast med lämpliga skruvar.

Ditt beställda TOTALMÅTT skall motsvara avståndet mellan beslagens ytter-sidor.

Obs! Du skall välja rätt typ av skruv (samt eventuellt pluggar) beroende på underlaget !