Steg 1 : Märk ut

Montering Lamellgardiner Nisch_1_B400

Markera plats för tak beslag

 

 

Se till att ha tillräcklig avstånd från rutan för att lamellerna skall kunna vridas fritt.

Avstånd för 89 mm Lameller = 50 mm

Avstånd för 127mm Lameller= 70 mm

!