Öppningstyper

lamellgardin_b130

Lamellgardiner (lamellgardin, vertikalgardiner)

Lamellgardiner kan beställas med olika öppningstyper.

Beroende på hur ditt rum är möblerat, hur fönsterpartiet sitter i förhållande till dörren osv.kan du hitta ett lämpligt sätt att öppna dina lamellgardiner på.

Nedan presenteras dem olika typer du kan välja mellan:

Lamellgardin Typ A

Detta är den vanligaste öppningstypen för lamellgardiner.

Uppsamling av lamellerna samt manövrering sker på samma sida.

Du väljer själv mellan vänster och höger reglage genom att vända på skenan åt respektive hål.

Lamellgardin Typ B

Här sker uppsamling av lamellerna respektive manövrering på motsatt sida.

Denna lösning kan vara bra då man vill få reglaget lättåtkomligt samtidigt som lamellerna kan gömmas bakom en möbel (soffa el.dylikt) eller i ett hörn där det skulle vara svårt att komma åt reglagen placerade enligt typ: A

Du väljer själv mellan vänster och höger reglage genom att vända på skenan åt respektive hål.

Lamellgardin Typ C

Detta är den så kallade: mittenöppningstypen för lamellgardiner.

Lamellerna delas lika åt båda sidor när man drar i manöverlinan.

Du väljer själv mellan vänster och höger reglage genom att vända på skenan åt respektive hål.

Lamellgardin Typ D

Denna lösning är mer sällsynt, men kan i vissa falla vara praktisk.

Uppsamling av lamellerna sker i mitten på skenan för att sedan öppnas samtidigt åt sidorna vid drag i manöverlinan.

Du väljer själv mellan vänster och höger reglage genom att vända på skenan åt respektive hål.

Lamellgardin Typ VA

Denna lamellgardin monteras lutande.

Reglaget sitter på samma sida som lamellpaketet i från draget läge.

För bästa funktion bör lutningen ej överstiga 30 graders vinkel, max vinkeln är: 45 grader.

Lamellgardin Typ VB

Denna lamellgardin monteras lutande.

Reglaget sitter på motstående sida som lamellpaketet i från draget läge.

För bästa funktion bör lutningen ej överstiga 30 graders vinkel, max vinkeln är: 45 grader.

!