Nischmontering

Rullgardiner
Nischmontering av rullgardin

Viktigt att tänka på...

Vid denna typ av montage skall du ta hänsyn till ifall du vill ha saker placerade framför fönstret...Blommor, prydnadsföremål samt annat som du vill exponera kommer att vara i vägen för rullgardinen när den skall rullas ner.Blir det för trångt kan det vara opraktiskt att ha denna typ av monteringssätt.
!