Montering Lamellgardin_10_B400

Steg 5 : Montera kedja

Montera kedjan på dem nedre vikternas "öron"

Så här ska det se ut. Kedjan skall inte röra vid golvet !

Klipp av  kedjan vid den sista lamellen och börja sedan att montera en ny bit av kedjan på andra sidan