Montering av träpersienner 25 mm
Montera vridpinnen

Steg 4 - Sätt ihop vridstången

Montera metallkroken i hålen (Oftast kommer den färdigmonterad)

 Montering av träpersienner 25 mm steg 4 - Trä på plasthylsan

Trä på plasthylsan

Montering av träpersienner 25 mm steg 4 - Vridstången är klar att hängas upp

Vridstången är klar att hängas upp

Vridpinnen som levereras brukar som standard ihopmoneter, men här visar vi i alla fall hur man sätter ihope en vridstång på egen hand.