Träpersienner 25 mm Montering steg 3
Montering av träpersienner 25 mm steg 3

 Montering av frontlist för träpersienn med magnethållare

Hållare med magnet

Montering av frontlist för träpersienn med magnethållare

Vinkla upp täcklisten och passa in hållaren mot överkant av den övre listen.

Montering av frontlist för träpersienn med magnethållare C

Täcklisten är nu på plats.

!