Trapersienner 25 Montering steg 3
Lyft in persiennens övre list i beslagen

Steg 2 - Häng upp persiennen

Lyft in persiennen i beslagen. Börja med bakkanten och sedan vinkla uppåt framsidan.

Skjut låsvingen åt vänster för att låsa fast persiennen.