Trapersienner 25 Montering steg 3
Lyft in persiennens övre list i beslagen
Montering av träpersienn 25 mm steg 2

Lyft in persiennen i beslagen. Börja med bakkanten och sedan vinkla uppåt framsidan.

Montering av träperisenner 25 mm

Skjut låsvingen åt vänster för att låsa fast persiennen.

!