Trapersienner 25 Montering_03_B400

Stag 2./ Häng upp persiennen

Lyft in persiennen i beslagen. Börja med bakkanten och sedan vinkla uppåt framsidan.

Skjut låsvingen åt vänster för att låsa fast persiennen.