Monterin av träpersienner 25 mm steg 1
Montera upp beslagen
Montering av träpersienn 25 mm steg 1

Skruva upp beslagen.

Montering träpersienner 25 mm steg 1

Låt beslagen vara i öppet läge (låsvingen skall peka mot dig)

!