Montering Persienner PC_07_B400

4./ Häng upp persienn

Lyft in persiennen i beslagen. Börja med bakkanten närmast glaset och vinkla sedan upp framsidan på plats.

Vrid vingen till vänster för att låsa persiennen.

Nu är persiennen låst och säkrad.