1./ Kontrollera PC öglans placering

1./ Kontrollera att PC öglan sitter närmast överlist-kanten som skall vara riktad mot rummet.

Du kan alltid flytta PC öglan till rätt läge. Persiennlina skall löpa genom öppningen.