Monteringstyper

Kassettrullgardin UNI 5019 - glasrute montering
Ladda ner video med presentation och tips:
Kassett UNI >>  Typ 1  Typ 2  Typ 3    

 

 

 

 

 

Kassettrullgardiner av denna typ monteras alltid närmast glasrutan direkt på den övre fönsterlisten.

Kassetten skruvas fast med skruvar (Kassett Typ:1) eller sätts fast med dubbelhäftande tejp (Kassett Typ: 2 och 3)

Sidoskenorna som löper på sidorna monteras med dubbelhäftande tejp direkt på den vänstra, respektive högra fönsterlisten.

!