Monteringstyper

ikon_avdelning_monteringstyper_250

Rullgardiner

Varje solskyddsprodukt kan monteras på flera olika sätt beroende på förutsättningar och önskemål.

Ofta måste hänsyn tas till fönstrets konstruktion utrymmen runt om fönstret, samt inte minst rent dekorativa intryck.

I vissa fall vill man kanske att solskyddet skall synas så lite så möjligt när det inte används, medan i andra fall är det tänkt att solskyddet skall framhävas för att samspela med övrig inredning.

Graden av solavskärmning är också viktig, då t.ex: en väl tilltagen rullgardin med mörkläggnings duk har alltid en bättre förmåga att mörklägga än till exempel en vanlig persienn som monteras diskret inne i fönstret...

!