Lamellgardiner - Måttagning

man_measure_b500

Vid måttagning mäter du utrymmet som skall täckas med din valda solskyddsprodukt.

Huvudregeln är: att du anger storleken på den färdiga produkt som skall tillverkas.

 

Beroende på vilken monteringstyp du väljer, kan du behöva lägga till några cm på bredden eller höjden (vid utanpåliggande montering)eller minska måtten med lika mycket för att den färdiga produkten skall kunna passa in i det tänkta utrymmet (vid nischmontering)

Ovan hittar du anvisningar på hur måttagningen skall utföras för dem olika monteringstyperna.

!