Måttagning Plisségardin 20 mm

Hur man mäter fönster för att montera en plisségardin

Du börjar alltid med att mäta utrymmet som ska täckas med din valda solskyddsprodukt. Kontrollera bred och höjd exakt på millimetern då det är viktigt med noggrann mätning.

Använd "kvalitets stål-måttband" eller tal-meter och inte en enkel tumstock eller andra "billiga" mät verktyg för att undvika fel.

Vid beställning kommer du till rutan där du ska bekräfta vilken måttagningstyp som gäller för din order genom att välja rätt alternativ vid punkten: "Bekräfta din måttagning."

Vi ser helst att du gör eventuella avdrag på bredden själv (vi rekommenderar 5 mm avdrag) och väljer då att bekräfta att angivna mått är exakta (färdiga) mått på den gardin som du vill beställa. Vi  kommer då inte att göra några ytterligare avdrag från dina mått och den gardin som levereras kommer att hålla det beställda måttet. (Obs! Mått-tolerans vid tillverkning är +/- 1 mm).

Du kan eventuellt välja att istället ange nischmått och då ska du bekräfta dina måttuppgifter som "Nischmått" genom att välja i bekräftelserutan att "Angivna mått avser nischmått utan avdrag". Vi kommer då att göra avdrag på bredden med 5 mm från dina mått. Observera att detta inte är någon garanti för att gardinen passar i ditt fönster utan att vi levererar produkt med bredd som du uppgett minskad med 5 mm!

Var noggrann med att mäta ditt fönster på flera ställen för att säkerställa att nischen/fönsteröppningen inte smalnar av på något ställe vilket kan betyda att produkten inte får plats på just den delen av fönstret.

Det uppmätta mått på vår produkt är vägledande för att eventuellt utreda feltillverkning/felleverans. Vid hantering av eventuella reklamationer tar vi inte hänsyn till angivna fönstermått/nischmått utan det är produktens yttermått som gäller.

!