Montering Rullgardin 19 mm med Kulkedja

montering rullgardiner 19mm_09_b400
Modell: 2019

001 Mät och märk ut placeringen av beslagen.

Montering rullgardin 19 mm 001

002 Beslagen kan monteras i taket eller på väggen.

Montering rullgardin 19 mm 002

003 Skruva fast med lämplig skruv. Använd pluggar om så behövs.

Montering rullgardin 19 mm 004

004 Skjut in hållaren på plats i beslaget

Montering rullgardin 19 mm 005

005 Hållaren är på plats när du hör ett "klick".

Montering rullgardin 19 mm 006

006 Lyft in ena sidan på plats.

Montering rullgardin 19 mm 007

007 Se till att öppningen kommer in i hållaren.

Montering rullgardin 19 mm 008

008 Montera hållaren i andra ändan.

Montering rullgardin 19 mm 009

009 Skjut in andra ändan på plats i beslaget.

Montering rullgardin 19 mm 010

010 Nu är det klart !

!