Reglagetyper

lamellgardin_standardreglage

Lamellgardiner (lamellgardin, vertikalgardiner)

Lamellgardiner är enkla att manövrera.

Du kan reglera ljusinsläppet genom att vinkla lamellerna steglöst.

Du kan välja mellan standard handmanövrering via en kulkedja och snöre eller genom en avancerad motorstyrning.

Standardreglage

En lamellgardin manövreras normalt för hand med hjälp av en manöverkedja och lindrag.

Manövrering

Manöverkedjan reglerar lamellernas vinkling så att du får optimalt ljusinsläpp i rummet efter behov.

Draglinan förflyttar lamellerna åt sidorna så att du kan öppna upp hela lamellgardinen.

Det finns flera typer av hur en lamellgardin kan öppnas, kolla i avdelningen "Öppning" .

Motorstyrning 24 V FULL

max. bredd= 450 cm

max. höjd  = 300 cm

Max. vikt tyg= 4,5 kg

Ger dig möjlighet att reglera såväl lamellernas vinkling som dess läge.

Lamellerna förflyttas automatiskt åt sidorna så att lamellgardinen öppnas helt eller stängs helt med en knapptryckning. 

Du kan givetvis även ställa in i valfritt läge efter behov.

Kan ej eftermonteras på en tidigare inköpt lamellgardin ! (Specialskena krävs)

Obs! Transformator samt styrknapp eller fjärrkontroll +mottagare säljes separat !

Det finns flera typer av hur en lamellgardin kan öppnas, kolla i avdelningen "Öppning".

Motor 24V DC

Montorn monteras parallellt med skenan och dess dimensioner ryms inom det område som krävs för att lameller skall kunna vridas runt.

Motor till lamellgardiner

Lamellgardin med motor

Motorn brukar normalt monteras "mot fönster" där den blir minst synlig. Denna bild visar bild tagen från fönstersidan och alltså placerad "Till HÖGER" om man står framför gardinen inne i rummet.

Exempel lamellgardin med motor
!