Persienner 50 mm Frihängande

Persienner 50 mm Frihängande

Detta är den vanligaste typen av reglage för persienner 50 mm .

Skevning av lameller sker med hjälp av två linor.

Uppdrag av lameller sker med ett annat par av linor.

Beroende på vilken sida skall respektive reglage placeras finns det olika typer av reglage nedan:

!