Standardreglage - träpersienner 50 mm standard

Reglagetyp: A - Persienner 50 mm

Denna typ av reglage sker på följande sätt:

Uppdrag sker på vänster sida av persiennen

Skevning av lameller sker på höger sida.

Manövrering av skevning sker med hjälp av två snören som dras växelvis neråt/uppåt.

Varje snöre är utrustat med en snygg träknopp i samma färg som lamellerna.

Obs! Minsta persiennbredd för den här typen av reglage är 300 mm

Reglagetyp: B - Persienner 50 mm

Denna typ av reglage sker på följande sätt:

Uppdrag sker på höger sida av persiennen

Skevning av lameller sker på vänster sida.

Manövrering av skevning sker med hjälp av två snören som dras växelvis neråt/uppåt.

Varje snöre är utrustat med en snygg träknopp i samma färg som lamellerna.

Obs! Minsta persiennbredd för den här typen av reglage är 300 mm

Reglagetyp: C - Persienner 50 mm

Denna typ av reglage sker på följande sätt:

Uppdrag samt skevning av lameller är samlade på vänster sida av persiennen

Manövrering av skevning sker med hjälp av två snören som dras växelvis neråt/uppåt.

Varje snöre är utrustat med en snygg träknopp i samma färg som lamellerna.

Obs! Minsta persiennbredd för den här typen av reglage är 620 mm

Reglagetyp: D - Persienner 50 mm

Denna typ av reglage sker på följande sätt:

Uppdrag samt skevning av lameller är samlade på Höger sida av persiennen

Manövrering av skevning sker med hjälp av två snören som dras växelvis neråt/uppåt.

Varje snöre är utrustat med en snygg träknopp i samma färg som lamellerna.

Obs! Minsta persiennbredd för den här typen av reglage är 620 mm

!