Standardreglage - träpersienner 50 mm standard

Reglagetyp: A - Persienner 50 mm

Denna typ av reglage sker på följande sätt:

Uppdrag sker på Vänster sida av persiennen

Skevning av lameller sker på Höger sida.

Manövrering av skevning sker med hjälp av två snören som dras växelvis neråt/uppåt.

Varje snöre är utrustat med en snygg träknopp i samma färg som lamellerna.

Obs ! Minsta persiennbredd för den här typen av reglage: 300 mm

Reglagetyp: B - Persienner 50 mm

Denna typ av reglage sker på följande sätt:

Uppdrag sker på Höger sida av persiennen

Skevning av lameller sker på Vänster sida .

Manövrering av skevning sker med hjälp av två snören som dras växelvis neråt/uppåt.

Varje snöre är utrustat med en snygg träknopp i samma färg som lamellerna.

Obs ! Minsta persiennbredd för den här typen av reglage: 300 mm

Reglagetyp: C - Persienner 50 mm

Denna typ av reglage sker på följande sätt:

Uppdrag samt skevning av lameller är samlade på Vänster sida av persiennen

Manövrering av skevning sker med hjälp av två snören som dras växelvis neråt/uppåt.

Varje snöre är utrustat med en snygg träknopp i samma färg som lamellerna.

Obs ! Minsta persiennbredd för den här typen av reglage: 620 mm

Reglagetyp: D - Persienner 50 mm

Denna typ av reglage sker på följande sätt:

Uppdrag samt skevning av lameller är samlade på Höger sida av persiennen

Manövrering av skevning sker med hjälp av två snören som dras växelvis neråt/uppåt.

Varje snöre är utrustat med en snygg träknopp i samma färg som lamellerna.

Obs ! Minsta persiennbredd för den här typen av reglage: 620 mm

!