Persienner 50 mm Frihängande typ: B

Persienner 50 mm Frihängande typ: B

Denna typ av reglage sker på följande sätt:

Uppdrag sker på Höger sida av persiennen

Skevning av lameller sker på Vänster sida .

Manövrering av skevning sker med hjälp av två snören som dras växelvis neråt/uppåt.

Varje snöre är utrustad med snygg träknopp i samma färg som lamellerna..(endast träpersienner)

Obs ! Minsta persiennbredd för den här typen av reglage: 300 mm

 

!