Reglagetyper

dscn2496
Träpersienner 25 mm

Beroende på placeringen av dina träpersienner kan det vara smidigt att kunna välja hur placeringen av reglagen skall vara.

Välj en placering som känns bekväm ur användningssynpunkt, du skall kunna manövrera dina träpersienner på ett enkelt och obehindrat sätt.

I din beställning kommer du att kunna bestämma hur du vill ha dina reglage placerade för var och en av persiennerna, så att du får fullständig valmöjlighet.

Våra träpersienner är inte avsedda att monteras inuti fönster (sk. mellanglasmotage) utan skal monteras utanpåliggande.

 

!