Persienner 25 mm reglage typ: frontreglage

Persienner 25 mm reglage typ: frontreglage

En lite ovanlig typ av reglage som används för frihängande monterade persienner där man vill ha lås-funktion på linan men föredrar en vanlig vridstång monterad på fönsterbågen (likt för mellanglas persienner).

Fördelen är att man slipper ha en vridstång hängande "i fönsterrutan" samt att man fortfarande har en smidig lås-funktion för linan, så att man slipper "surra fast" linan runt en lin-knape/linlås

Montage av denna persienntyp är möjlig även i en nisch på upp till 50 mm djup, då reglaget är lättåtkomlig från framsidan av persiennen. 

Måttbegränsning

Minsta BREDD för denna typ av reglage , är: 230 mm !    (Gäller 16 och 25 mm persienner)

Persienn 25 mm med frontreglage

!