Persienner 25 mm reglage med kulkedja

Persienner 25 mm reglage med kulkedja

Den här exklusiva typen av reglage kallas på engelska:  "mono-command" system.

Kulkedjan fungerar både för vinkling av lameller som för upp-och ner-hissning av hela persiennen.

Fördelen med denna reglagetyp är att du kan stanna persiennen i valfritt läge utan att behöva göra något speciellt. Du bara släpper kulkedjan i önskat läge.

Utseendet som skiljer sig från traditionella persienner är också en av anledningarna varför många kunder tycker om denna lösning för persiennreglage. 

Måttbegränsning:

 Minsta Bredd

 Max. Höjd

(mm)

(mm) 

300

 1000

420

 1600

560

 3600

Max.Rekommenderad yta för denna typ av reglage: 2,5 m2

25 mm persienn med reglage typ med kulkedja

!