13_Placera persiennen pa plats

4./ Spika fast

13_Placera persiennen på plats

14_Skruva eller spika fast persiennen

15_Se till att persiennen inte klämmer när du stänger fönster-halvorna