01_Borja med att borra snett uppat med en 7mm borr

1./ Borra hål

Två hål behöver borras intill varandra

 

01_Börja med att borra snett uppåt med en 7mm borr

02_Sväng med borren mot insidan av fönstret