Monteringstyper

Träpersienner

Varje solskyddsprodukt kan monteras på flera olika sätt. Ofta måste hänsyn tas till fönstrets konstruktion (mellanglas, 3-glas etc.) utrymmen runt om fönstret, samt inte minst rent dekorativa intryck. I vissa fall vill man kanske att solskydd skall synas så lite så möjligt när det inte används, medan i andra fall är det tänkt att solskyddet skall framhävas för att samspela med övrigt interiör.

Graden av solavskärmning är också viktig, då t.ex en väl tilltagen rullgardin med mörkläggnings-duk har alltid en bättre förmåga att mörklägga än till exempel en vanlig persienn som monteras diskret inne i fönstret.

!