MÅTTAGNING - panelgardiner

måttagning av panelgardiner
måttagning av panelgardiner
Panelgardiner, skärmgardiner

För att du skall kunna ta mått för dina solskyddsprodukter är det viktigt att du har det klart för dig du tänker montera dem.

Läs avsnittet som handlar om dem olika monteringstyper och välj det som passar dig bäst.

Fortsätt sedan till måttagning för den valda monteringstypen.

!