Montering Plisse FLEXI 010_B200

MÅTTAGNING

Plisségardiner 20 mm

!

För att du skall kunna ta mått för dina solskyddsprodukter är det viktigt att du har det klart för dig hur du tänker montera dem.

Läs avsnittet som handlar om dem olika monteringstyper och välj det som passar dig bäst.

Fortsätt sedan till måttagning för den valda monteringstypen.